Oedeemtherapie

Lymfoedeem en venues oedeem

Het lymfoedeem en veneus oedeem wordt behandeld door combinatie van verschillende behandelmogelijkheden om het beste resultaat te krijgen. Het doel van de behandelingen is om het vocht af te voeren naar de klieren, waardoor de zwellingen vermindert worden. Deze behandeling wordt alleen ingezet indien het lymfestelsel beschadigd is of lymfeklieren zijn verwijderen. Waardoor overtollig weefselvocht onvoldoende wordt afgevoerd. Vochtophoping in de huid en onderliggende weefsels kan (pijnlijke) zwellingen en stijfheid veroorzaken. Om het lichaam te helpen het overtollige vocht te verwijderen, zijn verschillende behandelmethodes geschikt.

Tijdens de behandelingen wordt gewerkt in verschillende fases. Indien u net onder behandeling komt spreken we van de initiële fase. In deze fase komt u regelmatig naar de kliniek toe om het oedeem te laten zwachtelen door middel van ambulante compressietherapie. Ook hangt het er vanaf in welke stadia het lymfoedeem van u zich bevindt. Indien het gewenste resultaat is bereikt met ambulante compressietherapie wordt over gestapt naar therapeutische elastische kousen. Indien u veel last heeft van pijnklachten en beweging klachten wordt tussendoor MLD toegepast. Door de combinatie van deze drie behandelmogelijkheden kan het oedeem worden gereduceerd.

Rekening houdend met dat oedeem een chronische huidaandoening is, betekent dat u therapietrouw moet blijven om het gewenste resultaat te behouden. In de eerste weken zal de interval van de behandelingen dichter op elkaar zitten dan in het latere stadia. Naarmate het oedeem meer is gereduceerd en de pijnklachten beweging klachten zijn afgenomen worden de behandelingen ook afgebouwd. De huidtherapeut informeert u hier meer over op het intake gesprek.

Onderstaande informatie geeft inzicht over de behandelmogelijkheden.

Ambulante compressietherapie

Door het zwachtelen komt er druk op de bloedvaten, waardoor de aderen vernauwen en de niet functionerende kleppen zullen sluiten. Door het bewegen wordt het bloed door de kuit- of armspieren richting het hart gepompt, waardoor het lymfevocht door de toegenomen circulatie kan worden afgevoerd. Zwachtelen wordt toegepast in combinatie met MLD. Tijdens de afspraak haalt de huidtherapeut de zwachtels eraf en past vervolgens MLD toe en na afloop wordt u opnieuw gezwachteld. Ambulante compressietherapie heeft vaak een duur van twee tot vier weken. De zwachtels zorgen in deze intensieve behandelperiode ervoor dat het lymfevocht terugvloeit naar het behandelde gebied.

Therapeutische elastische kousen (TEK)

Nadat het gewenste resultaat is behaald wordt er bij een TEK aangemeten. De TEK zorgt ervoor dat het behaalde resultaat behouden blijft. Ook de TEK geeft tegendruk en zorgt ervoor dat het vocht niet terugvloeit naar het reeds behandelde gebied. Deze wordt alleen aangemeten zodra het oedeem is afgenomen en stabiel is.

Manuele lymfedrainage (MLD)

MLD wordt tussendoor toegepast. Door middel van een speciale techniek kunnen de pijnklachten en beweging klachten worden gereduceerd. MLD heeft de volgende invloed op het lichaam. Met een zacht pompende beweging van de handen wordt het fijne netwerk van de lymfevaten direct onder de huid van het oedeemgebied geactiveerd. Met speciale handgrepen, zoals de oedeemgrepen wordt het overtollige vocht verplaatst naar weefsel waar het gemakkelijker wordt opgenomen. Verhard weefsel (fibrose) wordt door middel van fibrosegrepen versoepeld, zodat het vocht gemakkelijker kan worden verplaatst en pijnlijke stijfheid afneemt. Indien u geen gebruik meer maakt van de ambulante compressietherapie kan na de behandeling van MLD lymfe tape worden toegepast.

Lymfe tape wordt ook ingezet als ambulante compressie therapie lastig is in te zetten. De tape heeft als functie een liftend effect van de bovenste huidlaag, waardoor er meer ruimte komt om het vocht zich te laten verplaatsen. In combinatie met ademhalings- en bewegingsoefeningen stroomt het vocht naar plaatsen waar het gemakkelijker opgenomen wordt. Tijdens de behandeling legt de huidtherapeut uit welke specifieke bewegings- en ademhalingsoefeningen u kunt toepassen die als functie hebben dat de afvoer van het lymfevocht wordt bevordert.

In plaats van dat de huidtherapeut MLD toepast kan er ook gebruik worden gemaakt van intermitterende compressie therapie (IPC-therapie). IPC- therapie is een behandeling waarbij gebruik wordt gemaakt van een manchet. Door de manchet worden luchtdrukgolven geleid die de afvoer van lymfevocht bevorderden. De hoogte van de druk, de compressietijd en de pauze tussen de drukgolven worden afgestemd op de patiënt.
Zoals eerder vermeld kan na reductie van het lymfoedeem een TEK worden aangemeten. Een TEK kan alleen aan de ledematen worden aangemeten. Indien het oedeem ergens anders bevindt, zoals bij de borsten, rug of buik kan een thoraxbandage worden aangemeten. De thoraxbandage heeft dezelfde functie als een TEK, namelijk het stabiel houden van het behaalde resultaat.

Lipoedeem

Het behandeltraject van lipoedeem bestaat uit hetzelfde traject als lymfoedeem en veneus oedeem. Indien er alleen sprake is van lipoedeem wordt er voornamelijk eerst gewerkt op de pijnklachten van u. Indien er ook sprake is van een vocht incompetent wordt er ook ambulante compressietherapie toegepast. De opbouw van de behandelingen van lipoedeem zal langzamer verlopen dan die van lymfoedeem en veneus oedeem. Dit heeft te maken met het feit dat het afnemen van pijnklachten al veel voldoening aan u kan geven.

Wij helpen u graag verder!

Neem voor vragen of afspraken direct contact met ons op