Privacyverklaring Huidtherapie SkinMedic

SkinMedic verwerkt en bewaart de persoons- en medische gegevens volgens de nieuwe wet en regelgeving. Deze gegevens heeft SkinMedic nodig om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. De volgende gegevens zullen aanbod komen:

Huidtherapie SkinMedic kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Adres, huisnummer, postcode en woonplaats;
– Telefoonnummer en e-mailadres;
– IP-adres;
– Geboortedatum;
– Document nr./type van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
– BSN-nummer;
– Verzekerde nummer (zorgverzekering gegevens);
– Huisarts
– Medische achtergrond;
– Foto’s van huidprobleem of lichaamsdeel;
– Documenten zoals verwijzingen, hulpmiddelenaanvraag en/of machtiging.


Waarom zijn deze gegevens van belang voor SkinMedic?

SkinMedic heeft uw persoonsgegevens nodig indien SkinMedic met u contact wilt opnemen door middel van telefoon, per e-mail en/of per post. SkinMedic kan uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening. Voor het leveren van verzekerde zorg is het afstaan van uw persoonlijke- en medische gegevens én verwijzing of machtiging verplicht. In sommige gevallen kan de huidtherapeut (in samenspraak met u) uw huisarts benaderen ter rapportage, intercollegiaal overleg en/of casusbespreking.

Bewaring van de persoons- en medische gegevens

Volgens de wet en regelgeving (WGBO) is SkinMedic verplicht om uw persoonsgegevens en medische dossier 15 jaar te bewaren.

Gegevens delen met andere partijen en/of derden

De persoons- en medische gegevens worden alléén verstrekt aan derden (zorgverzekeraars, huiasrts, overige (para)medische zorgverleners) door SkinMedic indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen moet er een aanleiding zijn voor het verstrekken van de gegevens die betrekking hebben tot de uitvoering van de huidtherapeutische zorg. .

Websitebezoek www.huidtherapieskinmedic.nl

Op de website van SkinMedic worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en de datum/tijdstip waarop u de website van SkinMedic bezoekt. Daarnaast wordt uw gedrag vastgelegd van klikken/bezoeken van verschillende pagina’s binnen de Huidtherapie SkinMedic website. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SkinMedic gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en pagina’s te optimaliseren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet verstrekt aan derden.

Google Analytics

SkinMedic maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe websitebezoekers op de SkinMedic website zijn terecht gekomen en hoe de website gebruikt wordt. Google Analytics kan ons de volgende gegevens per IP-adres verstrekken:
§ Geslacht;
§ Woonplaats;
§ Leeftijdscategorie;
§ Interesses;
§ Welke gedragsstroom op website vertoond.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google, en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Huidtherapie SkinMedic heeft hier geen invloed op. Huidtherapie SkinMedic heeft Google geen toestemming gegeven om via Huidtherapie SkinMedic verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten en/of doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het volgende adres:
Van Ostadestraat 200, 2526GJ te Den Haag.

Beveiliging persoons- en medische gegevens

De website van Huidtherapie SkinMedic maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat
om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen.
Huidtherapie SkinMedic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen bij misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijzigingen.
Huidtherapie SkinMedic maakt gebruikt van huidtherapeutische software Skinadmin om
persoons- en medische gegevens in te verwerken, verslagleggen en documenteren.
Skinadmin bewaart uw persoons- en medische gegevens op twee beveiligde en versleutelde
servers in Nederland.

Contactgegevens

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wil over de beveiliging, van en door Huidtherapie SkinMedic verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met:

Huidtherapie SkinMedic- Hoofdkantoor
T.a.v. Mevrouw A.S. Ahmed
Vaillantlaan 410
2526HW Den Haag
0615421315

Wij helpen u graag verder!

Neem voor vragen of afspraken direct contact met ons op